Analytiikka: Snowflakesta vielä enemmän irti

Miten kasvattaa Snowflaken tuottavuutta ja analytiikan käyttötapausten määrää entisestään - useamman ulottuville?
snowflake alteryx better together alessa oy

Snowflaken fantastinen lisäarvo analytiikkadatan alustana paranee entisestään, kun analytiikan ja datatieteen (data science) tekemistä helpotetaan edelleen:

Snowflake on jo sinällään analytiikan data-alustana erinomaiseksi todettu. On kuitenkin olemassa vielä rivakampi lisätyökalu, jolla saadaan organisaatiossa lisää analytiikan ja datatieteen tuloksia pilvestä - nopeammin ja enemmän.

Snowflake suosittelee Alteryx-analytiikan alustaa mukaan stackiin. 

On useita syitä, miksi näin saadaan Snowflakesta enemmän irti:Snowflake technology partner Elite Alteryx

 

1. Analytiikkatiimi tuottaa enemmän analyysejä 

Analyytikot pystyvät tuottamaan enemmän ja vaativampia malleja, koska Alteryx nopeuttaa data-analyytikon ja data scientistin työtä useilla tavoin:

  • Alteryxissä on yli 260 valmista työkalua datan käsittelyyn ja mallien rakentamiseen (esim. regressioanalyysi, ARIMA, ETS, A/B-testaus jne. )
  • Mallien ja ennusteiden rakentaminen ja testaus on moninkertaisesti nopeampaa kuin koodaamalla.
  • Olemassaolevaa Python/R -koodia voidaan käyttää tarpeen mukaan.
  • Suurissa datamäärissä hyödynnetään Snowflaken laskentatehoa

 

2. Työkuormien ajo suoraan Snowflakessa 

Kun puhutaan suurista määristä dataa, Alteryxin In-Database -työkalut mahdollistavat työkuormien ajon suoraan Snowflakessa (pushdown).

Tämä nopeuttaa merkittävästi prosessia:

“...We were being asked questions on competitor performance that would take us weeks to answer. Now, we can often turn this around on the same day, allowing the business to make quick decisions.”

Property Insights Manager, Sainsbury's

 

3. Snowflaken tietokanta hyödynnettävissä ilman SQL-osaamista

Jos käyttäjä ei hallitse SQL:ää, Snowflakea yksinään on vaikeampi käyttää analytiikkaan.

Koska Alteryx on no-code/low-code -työkalu, sen käyttäjän ei ole välttämätöntä  osata SQL:ää hyödyntääkseen Snowflaken dataa.

>>>Tämä tarkoittaa, että myös tavalliset bisneskäyttäjät voivat itse ajaa kyselyitä. 

>>>Dataa hyödyntävien käyttäjien määrä on moninkertaistettavissa, samoin bisneshyödyt.

 

4. Kehittynyt analytiikka ja mallintaminen mahdollliseksi ja useamman ulottuville

Kehittyneen analytiikan hyödyntämistä hidastavat resurssipula ja osaamisvaje, koska  tarvitaan SQL- ja Python-osaajia. Alteryx mahdollistaa edistyneen analytiikan tekemisen ilman SQL- ja Python-osaamista. 

Koska alusta tarjoaa työkalut kaikkiin data science prosessin työvaiheisiin (ns. end-to-end platform for data science environment, ks. kuva). Käytännössä kehittyneen analytiikan tekijöitä on löydettävissä laajemmalta ja useampia, koska Alteryxin käyttö on helpommin lähestyttävää kuin pelkkä koodi. Samalla jatkokehityskin on omissa käsissä.

Alteryx Snowflake data science analytics platform tools

Alteryxillä kynnys datatieteen hyödyntämiseen on huomattavasti matalampi: 

  • Prediktiivinen koneoppiminen (Predictive Auto ML) 
  • Selitettävä AI / Selkoäly (Explainable AI)
  • Sijaintidata (Geospatial analytics)
  • Preskriptiivinen eli ennakoiva analytiikka (Prescriptive analytics)
  • Koodivapaa datatiede (Code-free data science)

5. Rikastat dataa Marketplacen tai muiden lähteiden datalla

Alteryxin ansiosta Snowflake Marketplacen tai muiden ulkoisten datalähteiden hyödyntäminen on helppoa.  

-----

Lisää aiheesta webinaarissa Tietovarastosta nopeasti bisneshyötyihin:

Katso ohjelma