Data-analytiikka - Miltä näyttää  vuosi 2021?

Koronan vaikutukset näkyvät myös vuoden 2021 analytiikan trendeissä.
data analytiikka trendit vuonna 2021 610 x 406

Korona pakotti monet yritykset dramaattisiinkin liikkeisiin. Epävarmuus korostui, digitalisaatio harppasi odottamatta eteenpäin ja tapamme tehdä työtä muuttui. Mihin etenee analytiikka vuonna 2021? 

 

Etätyön johtaminen vaatii enemmän kuin uusia työkaluja

Etätyön vääjäämätön lisääntyminen haastaa johtajat: miten parhaiten auttaa etätyöntekijöitä olemaan innovatiivisia, tekemään yhteistyötä ja toimimaan asiakkaan hyväksi.

Puhdas teknologiausko ei ole vastaus: ilman ihmisten välistä kohtaamista työntekijä ei hahmota työnsä tarkoitusta ja työstä menee niin sanotusti maku.

Työtyytyväisyyden eteen on etätyön kulta-aikana tehtävä entistä enemmän: Osaamiseen panostaminen korostuu edelleen entisestään, mutta sen lisäksi korostuu datan demokratisointi.

Datan demokratisointi pistää vauhtipyörän liikkeelle

Osaamisen kehittämisessä datan lukutaitoon on panostettava enemmän. Mutta lukutaidosta ei ole hyötyä ilman dataa. Vieläkin kuulee monessa organisaatiossa henkilöstön suusta valitettavan usein:

“Kun me ei nähdä niitä lukuja, niin ei me osata/voida….”
Kommentti kuvaa voimavarojen ja mahdollisuuksien hukkaamista!

Yritysten on siksi vapautettava data niiden työntekijöidensä käyttöön, joilla on tahto uudistua ja uudistaa. Mitä paremmat mahdollisuudet sitoutuneilla työntekijöillä on esittää tärkeitä kysymyksiä ja ratkoa niitä datan avulla, sitä sitoutuneempia he ovat ja sitä parempia uusia kysymyksiä ja oivalluksia he tekevät.

Työntekijöille tarjoillaan jäsennelty data + työkalut analysointiin

CDO:n tehtävänä on mahdollistaa kasvu kaikkialla yrityksessä. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla työntekijöiden käyttöön hyödynnettävissä olevaa, strukturoitua dataa. CDO varmistaa, että tieto on sekä saatavilla että ymmärrettävää. CTO puolestaan varmistaa, että työntekijöillä on työkalut tietoon käsiksi pääsemiseksi - visualisointi- ja raportointityökalut, joilla päätelmiä ja oivalluksia saadaan.

Nämä kaksi vastuualuetta toimivat entistä enemmän kimpassa 2021:

Jos työkalut ovat käytössä, mutta data kuralla, tiedolla johtaminen on vaikeaa. Jos taas data on kunnossa, mutta vain harvan saatavilla, myös tiedon lisäarvo jää harvojen käyttöön.

Analyytikon osaamiseen kohdistuu paineita

Kun ulkoistuksia vähennetään ja samalla liiketoimintaympäristö aina vain monimutkaistuu kiihtyvää vauhtia, työntekijöiden osaamiseen ja tuottavuuteen kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia.

(Data)Analyytikkona toimivat pinnistelevät yhä vaativampien ja kiihtyvää vauhtia syntyvien analyysitarpeiden viidakossa. He parantavat osaamistaan ja lähentyvät data scientistin roolia.

Omalla datalla oppiminen lisääntyy

Ei ole tarkoituksenmukaista kouluttaa kaikista oman työelämänsä koodareita ja data scientisteja.

Siksi työkalujen tulee auttaa käyttäjän oppimista: tässä astuvat kuvaan vähän tai ei ollenkaan koodaustaitoja edellyttävät alustat, jotka auttavat henkilöstöä parantamaan osaamistaan ja mahdollistavat siten yrityksen pitkän aikavälin kasvun.

Analyytikko ei enää pohdi, opiskellako lisää Pythonia

Yritysten sisäisten koulutusohjelmien ja sisäisten hackatonien määrä kasvaa: niissä käytetään materiaalina yrityksen omaa oikeaa dataa, ratkaistaan todellisia omia bisnes-ongelmia ja opitaan omasta bisneksestä.

"Analytic divide" - Ero muuntautumiskykyisten ja jämähtäneiden välillä kasvaa entisestään

Korona on erotellut jyvät akanoista uusien teknologioiden käytössä, ja sama jatkuu 2021 - ja ero syvenee analytiikan osalta.

Voittajiin lukeutuvat ne, jotka eivät ainoastaan kykene muuttamaan työtapojaan, mutta osaavat myös tuoda joka iikan yrityksessä datan lähteille ja varmistavat, että jokaisella on osaamista tuottaa lisäarvoa tiedon perusteella.

AI:n laajamittainen hyödyntäminen etenee kahden askeleen kautta

Vuonna 2021 tulee entistä selvemmäksi, että kilpailukykynsä varmistamiseksi yritysten on entisestään nopeutettava kykyään vetää johtopäätöksiä ja tehdä päätöksiä.

Eli on luotava toimitapoja, joilla oivalluksiin ja päätöksentekoon päästään nopeammin.

Jotta tähän päästään työntekijöitä tulee palkita näkemään kaikki data omaisuutena, joka hyödyttää yritystä. Teknologian pitää puolestaan auttaa työntekijöitä löytämään helposti dataa, järjestelemään sitä ja tuottamaan automatisoitavissa olevia analyysejä.

Nämä kaksi asiaa ovat edellytyksiä tekoälyn laajamittaiselle hyödyntämiselle.

 

Data ja analytiikka paikallaan suurten ongelmien ratkaisussa

Koronavuosi näytti toteen, että dataa ja analytiikan avulla voidaan tarkastella monimutkaisia asiayhteyksiä: viruksen ja mutaatioiden tutkimisesta, paikkatiedon käyttö leviämisen tarkastelussa, tartuntamäärien ennustamisessa jne.

Datan ja analytiikan hyödyntämisessä on valtava teho- ja innovaatiopotentiaali, kun on ratkaistavana yli rajojen ulottuvia globaaleja haasteita.

Luottamus sisäisiin resursseihin voi vähentää siiloissa puurtamista

Vuosi2020 merkitsi useissa yrityksissä kustannusten karsimista ja asioiden tekemistä enemmän itse, joten vaatimukset organisaation kyvykkyyksien suhteen nousevat. Myös siiloissa tekemiseen ei ole enää varaa.

Yhteisen analytiikka-alustan käyttö mahdollistaa osaamisen kasvattamisen ja raja-aitojen kaatumisen eri osastojen välillä.

 

CTO ja HR lisää yhteistyössä

CTO:n tehtävissä korostuu aiempaa läheisempi yhteistyö HR:n kanssa. Kyse ei ole vain etätyöyhteyksien varmistamisesta.

On luotava myönteinen työympäristö, jossa pääsy dataan, analytiikkaosaaminen ja asianmukaisten työkalujen saatavuus ja hallinta vaikuttavat positiivisesti kokemukseen työn merkityksellisyydestä, työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen.

 

HR hyötyy aiempaa enemmän analytiikasta

HR-osastoilla on mahdollisuus oppia hyödyntämään datatiedettä ja ennusteita ja auttaa yritystä ennakoimaan.

Analytiikan avulla voidaan vaikkapa ennustaa henkilöstön työkykyä tai  henkilöstöpoistumaa tai esim. analysoida, milloin on turvallista palata toimistoihin.

Toimitusketjun ennusteisiin tekoäly mukaan

Pandemia ei hävittänyt tuotantoyrityksiä mihinkään, mutta niiden käyttämät perinteiset toimitusketjun ennusteet - ja prosessit niiden mukana - heittivät koronan aikana häränpyllyä.

Toimitusketjut monimutkaistuvat: ennustamisen on vastaavasti oltava oltava sofistikoituneempaa, jotta riskejä voidaan välttää ja lieventää.


Itsepalvelu on jokaisen työpäivän sana

Etätyö on ja pysyy - dataan ja analytiikkaan on siis päästävä käsiksi kunkin itse, helposti. Pääsy datan lähteille ei saa alkaa pyynnöllä toiselle osastolle/pääkäyttäjälle ja jatkua odottelulla, vaan sen tulee tarkoittaa yksinkertaisesti ohjelman avaamista.

Innovatiiviset putsaavat pöydän

Vaikka koronasta päästään eroon, muutospaine yrityksissä on vääjäämätön - yllätykselliset haasteet eivät varmuudella pääty, kun rokotekattavuus on saavutettu. Niistä selviytymiseen tarvitaan jokaisen työntekijän auttamista hankkimaan tietoa, etsimään vastauksia ja tekemään parempia päätöksiä:

Transformaatio edellyttää uutta tietoon perustuvaa kulttuuria, jossa mistä tahansa datasetistä voidaan hakea vastauksia mihin tahansa kysymykseen esimerkiksi silloin kun markkinatilanne äkisti pahenee.

Yhtä lailla uusia kysymyksiä ja vastauksia on haettava jatkuvasti uuden kilpailuedun löytämiseen ja uudistumiseen, sillä kilpailija varmuudella hyödyntää uutta lähestymistapaa ja ajaa ohi.

Jos haluat kasvattaa osaamistasi, tutustu Alteryxiin.